OFERTA
KANCELARII NOTARIALNEJ

Oferta

Czynności notarialne

Wiele czynności prawnych wymaga udokumentowania w postaci aktu notarialnego. W przeciwnym razie zostaną uznane za nieważne. Spisanie aktów notarialnych polega na określeniu woli stron, odczytaniu sporządzonego dokumentu i zatwierdzeniu go przez notariusza. Podejmujemy czynności notarialne ze wszystkich gałęzi prawa, wśród nich znajdą Państwo poniższe.

Prawo spadkowe

 • otwarcie testamentu,

 • akty poświadczenia dziedziczenia,

 • przyjęcie/odrzucenie spadku,

 • testamenty z zapisem windykacyjnym. 

 

Prawo nieruchomości

 • umowy sprzedaży,

 • umowy przedwstępne,

 • umowy deweloperskie,

 • umowy darowizny,

 • umowy zniesienia współwłasności,

 • umowy działu spadku,

 • umowy przeniesienia własności nieruchomości,

 • umowy zamiany,

 • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • umowy majątkowe małżeńskie,

 • umowy o podział majątku wspólnego,

 • umowy alimentacyjne.

 

Prawo spółek

 • Protokołowanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy

 • Protokołowanie zgromadzeń wspólników

 

Inne

 • poświadczenia,

 • depozyty dokumentów/ pieniędzy/ papierów wartościowych,

 • wypisy, odpisy i wyciągi z dokumentów,

 • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do współpracy.