Jakie dokumenty zabrać ze sobą do notariusza?

 

Czynności notarialne wymagają dostarczenia notariuszowi niezbędnych dokumentów. Poniżej zamieszczamy ich listę. Oprócz tego niezbędne są dowody tożsamości z numerem PESEL, np. dowód osobisty lub paszport.

 

Umowa zbycia nieruchomości – lokal samodzielny

 • dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (akt notarialny, poświadczenie dziedziczenia),
 • numer księgi wieczystej (dostępny w Starostwie Powiatowym lub Sądzie Rejonowym),
 • zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (obowiązuje lokale nabyte na drodze dziedziczenia i zasiedzenia oraz lokale nabyte po 31 grudnia 2006 na podstawie darowizny, zniesienia współwłasności lub jej przeniesienia na mocy zapisu lub polecenia testamentowego).

 

Umowa zbycia nieruchomości gruntowej – działki zabudowane i niezabudowane

 • dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości (akt notarialny, poświadczenie dziedziczenia),
 • numer księgi wieczystej (dostępny w Starostwie Powiatowym lub Sądzie Rejonowym),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument przeznaczono do wpisu w księdze wieczystej (jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej KW),
 • informacje o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (do nabycia w Urzędzie Miasta / Gminy, jeśli nieruchomość takim planem objęto),
 • zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (obowiązuje nieruchomości nabyte na drodze dziedziczenia i zasiedzenia oraz lokale nabyte po 31 grudnia 2006 na podstawie darowizny, zniesienia współwłasności lub jej przeniesienia na mocy zapisu lub polecenia testamentowego).

 

Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • dokument stanowiący podstawę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa (przydział wydany przez Spółdzielnie Mieszkaniową, akt notarialny, poświadczenie dziedziczenia),
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej,
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (obowiązuje lokale nabyte na drodze dziedziczenia i zasiedzenia oraz lokale nabyte po 31 grudnia 2006 na podstawie darowizny, zniesienia współwłasności lub jej przeniesienia na mocy zapisu lub polecenia testamentowego).

 

Poświadczenie dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (w przypadku mężczyzn odpis aktu urodzenia, w przypadku kobiet odpis aktu małżeństwa),
 • testamenty spadkodawcy (wypis testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego lub oryginalny testament własnoręczny),
 • dokument tożsamości spadkodawcy (z numerem PESEL, np. dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie wydane w tym celu przez organ gminy prowadzący ewidencję ludności),
 • oznaczenie księgi wieczystej – jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość.

 

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • inwentaryzacja (rzut kondygnacji),
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.